Dar gelirli kredi beklerken, lüks konutta nakit alımlar arttı!

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Temmuz ayında bir o?nceki aya go?re yüzde 4.66, gec?en yılın aynı do?nemine go?re yüzde 75.07 ve endeksin bas?langıc? do?nemi olan 2010 yılı Ocak ayına go?re ise yüzde 263.80 oranında nominal artıs? gerc?ekles?ti.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Temmuz ayında pes?inat kullanım oranı yüzde 62.76, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.03 ve senet kullanım oranı yüzde 32.21 olarak gerc?ekles?ti. Haziran ayında pes?inat kullanım oranı yüzde 53.79, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.25 ve senet kullanım oranı yüzde 38.96 olarak gerçekleşmişti.

4+1 Konut tipindeki fiyat artışı devam etti

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Temmuz ayından bir o?nceki aya go?re, 1+1 konut tipinde yüzde 0.23; 2+1 konut tipinde yüzde5.47, 3+1 konut tipinde yüzde 5.89 ve 4+1 konut tipinde yüzde 6.42 oranında nominal artış yaşandı.

Konut satışlarının yüzde 11.59’unu yabancı yatırımcı gerçekleştirdi

Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 11.59’luk(son 6 aylık ortalama yüzde 21.35) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldıg?ı go?zlendi. Bu satışlarda ag?ırlıklı olarak 1+1 o?zellikteki konutların yüzde 48.15’lik tercih oranı ile o?ne c?ıktıg?ı go?ru?ldü.

Bitmis? konut stoklarına olan ilgi devam etti

Temmuzayında, satıs?ı gerc?ekles?tirilen markalı konutlarınınyüzde 69.47’si bitmis? konut stokları, yüzde 30.53’ü bitmemis? konut stokları oluşturdu. Haziran ayında, satıs?ı gerc?ekles?tirilen markalı konutların yüzde 63.96’sı bitmis? konut stoklarından, yüzde 36.04’ü bitmemis? konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 3.04 oranında erime gözlendi. Haziran ayında ise markalı konutlardaki stok erime hızı adet bazında yüzde 6.77 oranında gerçekleşmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.