Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yurt dışına işçi alımı! KPSS kuralsız müracaat…

Diyanet İşleri Başkanlığı; Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini bahislerde aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi emeliyle yurt dışında istihdam edilmek üzere imtihanla kontratlı din vazifelisi (kadın ve erkek) alınacağını açıkladı. Pekala kimler müracaat yapabilir.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

 • İlgili ülke vatandaşlığına yahut süresiz oturma müsaadesine sahip olmak, 

 • Lisans seviyesinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak yahut Yükseköğretim Şurası tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı kısmı mezunu olmak, (15.09.2022 tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan adaylarda müracaatta bulunabileceklerdir.) (Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Evrakına sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik dokümanlarını kendileri alacaklardır.) 

 •  İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî lisan yahut o ülkede yaygın olarak kullanılan lisanlardan birisi için; imtihan son müracaat tarihi itibariyle Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da milletlerarası geçerliği olan imtihanlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir evraka sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik evraklarını kendileri alacaklardır.) Fakat, misyon yapacağı ülke lisanında birinci, orta yahut yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan lisanlara ait lisan yeterlik koşulu aranmaz, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak, 

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve beden sıhhati ile ilgili her hangi bir engeli

 • İstihdam edileceği ülkede çalışmasına mahzur bir durumu bulunmamak,

 • Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma marifetine sahip olmak,

 • İtikat, ibadet, hal ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu formundaki ortak niteliği taşıyor olmak, 

 • Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

HANGİ ÜLKELERDE İSTİHDAM EDİLECEK?

SINAV İŞLEMLERİ

Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki evreli yazılı ve/veya kelamlı olarak yapılacaktır. Mesleksel Ehliyet İmtihanında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komitesince yapılacak “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır. 

Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir imtihandan yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir. 

Mesleki Ehliyet İmtihanı, yurt içinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında) yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” kısmından imtihan yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır. 

Adaylar imtihana gelirken imtihana giriş evraklarıyla birlikte, nüfus cüzdanı yahut pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır. 

İlan edilen imtihan tarihlerinde imtihanlara katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 

Adaylar imtihan sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport numarası yahut müracaat numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” kısmından öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır.

SINAV MEVZULARI NELER?

a) Mesleksel Ehliyet İmtihanı Konuları 

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan) 

2) Temel Dini Bilgiler, (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan) 

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik İmtihanı Konuları 

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan) 

2) Genel Kültür, (30 puan) 

3) Türkçeyi Kullanma Marifeti, (30 puan)

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Adaylar, 01.07.2022-05.08.2022 tarihleri ortasında dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/SozlesmeliDinGorevlisiBas vuruFormu.aspx linkinden mesai bitimine kadar müracaatta bulunabileceklerdir. 

Başvurular, Müşavirlik/Ataşelik ve Vilayet Müftülüklerince DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından denetim edildikten sonra sistem üzerinden onaylanacaktır.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.