Gülşen’in yargılandığı ‘imam hatip’ davasının gerekçeli kararı açıklandı

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’na, Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği konser esnasında imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme, cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

‘AMAÇ KAMU BARIŞININ KORUNMASI’

Mahkeme, gerekçeli kararında, “Sanığın vermiş olduğu bir konser esnasında söylemiş olduğu ‘imam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor’ şeklindeki sözleri TCK 216. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında değerlendirildiğinde; TCK 216. Maddesinde düzenlenen suç tehlike suçu olup eylemin yöneldiği konunun zarara uğraması gerekmemekte, ancak zarara uğrama tehlikesinin bulunması gerekmektedir. Diğer yandan bu suçun düzenlenmesindeki amaç kamu barışının korunması, kamu güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinin önüne geçilmesidir” denildi.

‘BARIŞ VE HOŞGÖRÜ ORTAMIN TEHLİKEYE ATABİLİR’

Gerekçeli kararda sanığın ifadesinin barış ve hoşgörü ortamını zedeleyebileceği savunuldu. Kararı gerekçelendirmeye şöyle devam edildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinde İmam Hatip okullarından mezun olanlar sayıları itibari ile TCK 216. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen halkın bir kesimi kavramına dair insan topluluğudur. Daha önce belirtildiği gibi kanunun düzenlenme amacı, kamu barışı, kamu güvenliği, toplumun huzur ve refahı olup davaya konu İmam Hatip mezunlarından oluşan büyük bir topluluğun teknik anlamda sosyal sınıf kapsamında olup olmadığı hususu, kanunun düzenlenme amacı dikkate alındığında, ‘böyle büyük bir kesimin kapsam dışı bırakılması’ durumunda kanunun korumak istediği yukarıda belirtilen değerleri, dolayısı ile kanunun düzenlenme amacının bertaraf etme tehlikesi oluşturabilecektir. Aksi değerlendirme sanık tarafından sarf edilen sözlerin muhatabı olan bu büyük sayıdaki toplum kesiminde oluşan infialin karşılıksız kalmasına yol açarak maddenin düzenlenme amacında belirtilen barış ve hoşgörü ortamının somut bir şekilde tehlikeye atılmasına yol açacaktır.”

‘YÜZLERCE İNSANININ KATILDIĞI KONSER ALENİDİR’

Konserin aleniyet unsurunu karşıladığı söylenilen kararın son bölümünde şu detaylar yer buldu: Yüzlerce kişinin katıldığı, katılanlar ve medya tarafından kayda alınan ve bu şekilde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir konser ortamında aleniyet olmadığı iddiası, aleniyet kavramının tekrar tanımlanmasını gerektirebilecek bir savunmadır. Eğer insan hakları, evrensel hukuk, AİHM kriterlerinden bahsedilecekse toplumda sayı olarak bir çoğunluk oluşturan herhangi bir halk kesimine ‘sapık’ ifadesini kullanmak bu kriterlerden hangisine uymaktadır, ya da bu kriterlerden hangisi ile bir mantık ve vicdan çerçevesine oturtulabilir, izaha muhtaçtır. Mahkememizce yukarıda açıklanan gerekçe ve TCK 216/2 Maddesinin düzenlenme amacı dikkate alınarak sanığın eylemi toplumu oluşturan insanlar arasındaki hoşgörü ortamını bozacak, insanlar arasındaki farklılığı reddederek ayrımcılığa yol açacak ve kamu barışını somut olarak tehlikeye sokacak nitelikte değerlendirilerek hüküm verilmiştir.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx