MEB’den “ruhsatsız” eğitim kurumlarına uyarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilgili kanuni düzenlemelerle Türkiye’deki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabi olduğu vurgulandı.

Yazıda, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabi olduğu halde bazı iş yerlerinin gerekli izinleri almadan eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü yönündeki bilgilerin bakanlığa ulaştığı belirtildi.

İlgili kanunda, “uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı” ve “bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde” hüküm bulunduğu hatırlatılan yazıda, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev evi/merkezi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlık uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme gereği bu yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası verileceği ve bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Bu kapsamda, mülki idare amirlerince görevlendirilen milli eğitim müdürlüğü, ilgili belediye başkanlığı, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet müdürlüğü ve mülki idare amirinin uygun gördüğü diğer kurumlardan yetkililerin katılımıyla oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

RUHSATA AYKIRI FAALİYETTE DE YASAL İŞLEM YAPILACAK

Bakanlığın yazısında, aynı yetkili idareler ile milli eğitim müdürlüklerince, ruhsat verilen iş yerlerinde, verilen ruhsata aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde ise ivedilikle yasal işlem yapılacağı, gerektiğinde bu yerlerin kapatılacağı, ruhsatlarının iptal edileceği uyarısı yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx